Upozorenje

Međunarodna suradnja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) kroz sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, bilateralne ugovore, članstvo u međunarodnim mrežama i udrugama, te kroz mobilnost svojih nastavnika i studenata.

Međunarodna suradnja koja se odvija temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma, uključuje rad na zajedničkim projektima i temama, razmjenu nastavnog osoblja, grupnu i individualnu razmjenu studenata, kao i svaki drugi oblik aktivnosti koji omogućuje uspostavljanje, poboljšanje i održavanje suradnje.

Ugovori na razini Filozofskog fakulteta u Rijeci:
 

  • Republika Srbija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd
  • Slovenija,  Filozofskafakulteta,Ljubljana
  • Slovenija,  Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
  • Slovenija,  Inštitut za  narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • Bugarska, ST. Cyril and Methodius University, Veliko Trnovo
  • Poljska, University A. Mickiewitza, Poznan
  • Austria, University of Klagenfurt, Klagenfurt
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.