Upozorenje

Sustav osiguravanja kvalitete

Politika kvalitete Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjerena je na kontinuirano osiguravanje i unapređivanje kvalitete svih djelatnosti fakulteta kroz promicanje aktivne uloge i odgovornosti svih dionika u osiguravanju i unaprjeđenju sustava za kvalitetu.

Promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucionalnih mehanizama i procedura provodi se sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja potrebnih za sustavno vrednovanje i trajno promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Odgovornost za sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete u nadležnosti je dekana Filozofskoga fakulteta koji uz pomoć Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete upravlja i provodi aktivnosti sustava za osiguravanje kvalitete i osigurava podršku za nesmetano funkcioniranje sustava.

Temeljna su načela sustava osiguravanja kvalitete:
 

  • Kontinuirano usavršavanje i osuvremenjivanje studijskih programa temeljeno na praćenju relevantnih znanstvenih spoznaja i potreba vanjskog okruženja, uz kontinuirano praćenje i unapređivanje kvalitete nastave
  • Unapređivanje kvalitete i kvantitete znanstvenoga i istraživačkoga rada
  • Osiguravanje etičnosti, transparentnosti i nepristranosti rada donošenjem i primjenom normativnih akata i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom
  • Osiguravanje kvalitete je odgovornost svih odsjeka i drugih organizacijskih jedinica i pojedinaca te podrazumijeva aktivno angažiranje studenata
  • Poticanje i održavanje suradnje s dionicima iz vanjskog okruženja
  • Stvaranje poticajnog okruženja i odgovarajuće podrške za rad kroz kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete različitih oblika rada i zadovoljstva svih dionika te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije fakulteta

 

SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE - Brošura za studente Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Važni dokumenti:Rezultati ispitivanja:

 

2015.


2016.


2017.


2018.


2019.


Linkovi:


 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.