Upozorenje

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci

Radno vrijeme i način rada Knjižnice od 7. rujna 2020.

 
Knjižnica Filozofskog fakulteta u Rijeci od 7. rujna 2020. otvorena je za korisnike u radnom vremenu od 9:00 do 17:00 sati, od ponedjeljka do petka. Usluge posudbe odvijat će se u prostoru Knjižnice na 3. katu (F-304).

Korisnicima je omogućena posudba građe u prostoru Knjižnice, bez potrebe prethodne najave dolaska, uz obvezno pridržavanje protuepidemioloških mjera. Posudba knjižnične građe moguća je i uz prethodno online naručivanje na adresu e-pošte: knjiznica@ffri.hr.Molimo korisnike da zbog poštivanja protuepidemioloških mjera i potrebe smanjenja kontakata, kada god im je to moguće, koriste navedenu opciju. Za povrat građe nije potrebno ulaziti u prostor Knjižnice. Molimo korisnike da za povrat građe koriste isključivo knjigomat (postavljen ispred prostorije F-306).

Od 1. listopada zakasnina se naplaćuje po redovnim pravilima (1 kuna po knjizi na dan, 5 kn za posljednje primjerke naslova). Korisnicima je omogućeno da u prijelaznom razdoblju do 15. listopada vrate građu u Knjižnicu (u knjigomat ili putem pošte) i za taj period zakasnina im se neće naplatiti.

Za sve ostale usluge i informacije korisnici se mogu obratiti na adresu e-pošte: knjiznica@ffri.hr.

Sve daljnje informacije o radu Knjižnice mogu se pratiti na mrežnim stranicama Knjižnice.
 VAŽNE INFORMACIJE

Omogućena besplatna posudba 1,4 milijuna digitalnih knjiga. Opširnije

Omogućen slobodan pristup fondu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Opširnije

Online katalogu Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci možete pristupiti ovdje.

Portalu elektroničkih baza podataka možete pristupiti ovdje.

EDS knjižničnom sustavu Sveučilišta u Rijeci možete pristupiti ovdje.

Digitalnom repozitoriju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci možete pristupiti ovdje.


RADNO VRIJEME I KONTAKTI

Knjižnica je otvorena za korisnike svakoga radnog dana od 9:00 do 17:00 sati, a smještena je na 3. katu zgrade Fakulteta, prostorija 304. Uredi djelatnika i spremište knjižnične građe smješteni su na 1. katu, prostorije 130-134.

Informacije o posudbi knjižnične građe i ostale opće informacije: tel. 051/265-785.

Informacije, pitanja, prijedlozi i komentari: knjiznica@ffri.hr


DJELATNICI

Gabrijela Štimac-Rajaković, voditeljica; tel. 051/265-615, gabi@ffri.hr
Natali Poljanić; tel. 051/265-614, natpolj@ffri.hr
Jelena Lanc; tel. 051/265-613, lanc@ffri.hr
Aleksandra Moslavac; tel. 051/265-616, amoslavac@ffri.hr


O KNJIŽNICI

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ustrojbena je jedinica Fakulteta, utemeljena 1953. godine. U Knjižnici se ostvaruje knjižnično-informacijska djelatnost s ciljem potpore akademskim znanstveno-obrazovnim procesima koji se provode na Fakultetu. Poslovanje Knjižnice temelji se na komunikacijsko-informacijskom pristupu korisniku, a pružanjem usluga u skladu sa zahtjevima suvremene knjižnične djelatnosti, Knjižnica teži biti kompetentno informacijsko središte Fakulteta.

Poslanje Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci proizlazi iz nastojanja da se svakom korisniku pruži sveobuhvatna, kvalitetna i brza knjižnična usluga, kao i potpora u pronalaženju relevantnih informacija, širenju znanja i kompetencija potrebnih za razvoj pojedinca i društva u cjelini.

Fond Knjižnice primjeren je zahtjevima postojećih studijskih programa i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti na Fakultetu, a sastoji se od monografskih publikacija, časopisa, elektroničke građe, magistarskih i doktorskih radova. Osim toga, Knjižnica pruža pristup dostupnim elektroničkim izvorima informacija, poput repozitorija i online baza podataka. Više informacija o fondu Knjižnice možete pronaći ovdje.


PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE


OSTALE INFORMACIJE

Online edukaciju korisnika možete pogledati ovdje.

Na individualnu edukaciju o korištenju knjižničnih usluga možete se prijaviti ovdje.

Online Anketi o zadovoljstvu korisnika možete pristupiti ovdje.

Zahtjev za međuknjižničnu posudbu možete uputiti ovdje.

Bibliometrijske usluge možete zatražiti ovdje.

Virtualnoj šetnji Knjižnicom možete pristupiti ovdje.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.